هدف بازار شمال چین PCB، آمار میلیون ها دلار در جنوب آسیا گسترش ظرفیت حدود 200 هزار تن فایبر گلاس
Apr 12, 2016

دیدن کاردانی چین PCB قوی از نیازهای تولید کننده نخ الیاف شیشه بالا جنوب آسیا تایید که اراده خود را به شیشه ای شرکت فیبر (Kunshan) (PFG فیبر شیشه ای-Kunshan) ضربه شیا 16.5 میلیون دلار، چین یو جلد سوم صندلی فیبر نخ شيشه، سرمایه گذاری مورد بررسی انتظار می رود به یو تازگی ترخیص سریع ترین سه ماهه سوم سال جاری می تواند زمین شکستن ساخت کارخانه اراده دو طرف کل کل می شود تقریب 200 هزار تن ، ثبات خانه جهانی پیشرو تخت.