کارشناسان پیش بینی افزايش قيمت مواد آوریل PCB
Apr 12, 2016

در ماه آوریل در صفحه اصلی مدار چاپی (PCB) مواد قیمت، از جمله الیاف شیشه ای و لمینت مسی با روکش (CCL) افزایش یافته است. تحت تاثیر خارج از فصل PCB انتظار دارد تقاضا سه ماهه دوم ضعیف باقی می ماند. ناظران صنعت اظهار نظر که آیا کسب و کار هموار می توانید تنظیم کنید که قیمت هنوز به تعیین خواهد شد است.