دانش مدار چاپی هیئت مدیره
Apr 12, 2016

روش های مختلفی طبقه بندی های مسی با روکش وجود دارد. با افزایش مواد می توان به تقسیم: مبتنی بر کاغذ، شیشه ای پارچه الیاف کامپوزیت (سری جم) چند لایه بستر و پایه مواد خاص (مانند سرامیک، فلز اصلی)-پنج. با استفاده از چسب رزين توسط طبقه بندی مختلف CCI مشترک مبتنی بر کاغذ. : فنل فرمالدئید رزین (XPc، XxxPC، FR-1، چاپی 12 و غیره)، اپوکسی رزین (آهن 13)، رزین های پلی استر و دیگر. مشترک اپوکسی فایبرگلاس اشكي CCL (چاپی 14، FR-5)، که در حال حاضر به طور گسترده استفاده می شود نوع مجرای فیبر شیشه ای.