هیئت مدیره کامپیوتر
Apr 12, 2016

پلی کربنات اجزای اصلی هیئت مدیره کامپیوتر با استفاده از تکنولوژی اکستروژن قابليت كو ورق با کیفیت بالا ساخته شده است. با توجه به سطح پوشیده از غلظت بالایی از جاذب های UV علاوه بر ویژگی های مقاوم در برابر UV و هوا در دراز مدت حفظ می، هرگز محو خواهد شد.