نمایشگاه گوانگجو Guangya به نظر می رسد بستر مدار چاپی آلومینیوم روسیه
Apr 12, 2016

Rusalox روسیه اتلاف حرارت بالا از تولید کنندگان PCB از کشور روسیه وجوه صندوق Rusnano اسرائیل است، Tamir فیشمن سرمایه گذاری روسیه RVC به طور مشترک سرمایه گذاری، تاسیس در سال 2010. در خانه سرمایه گذار بسیار به نفع Rusalox و روشنایی تولید کنندگان نیز از این کشور پا debuting در نمایشگاه گوانگجو Guangya.