مزایای استفاده از PCB پایه آلومینیومی
Jun 05, 2018

بستر آلومینیوم یک بستر عایق است که به طور گسترده ای در صنعت الکترونیک استفاده می شود و به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد، زیرا چه چیزی است؟ در واقع واقعا بسیار ساده است، زیرا استفاده از بستر آلومینیوم می تواند مزایا را به ارمغان بیاورد، پس چه مزایایی چیست؟ سری های کوچک زیر با نگاهی به آن.

1 ، 缩小 了 整机 体积، 降低 了 产品 成本. 提高 了 电子 设备 的 质量 和 可靠性.

1، کاهش حجم، کاهش هزینه محصول. بهبود کیفیت و قابلیت اطمینان تجهیزات الکترونیکی.

2، خواص مکانیکی و الکتریکی بهتر، ترکیب واحد الکترونیک وجود دارد، کل را از طریق هیئت مدیره مدار به یک قسمت اجزای، آسان برای مبادله و تعمیر و نگهداری برای کل محصول را.

3، این می تواند اتصال برق بین اجزای مختلف در مدار، سیم کشی به جای پیچیده شدن تحقق یابد. حجم کار سیم کشی را به شیوه سنتی کاهش دهید، مونتاژ محصول، جوشکاری و اشکال زدایی ساده را ساده کنید.

4 ، 具有 良好 的 一致性. 结 可以 采用 标准化 设计. 有 利于 焊接 的 机械化. 提高 了 生产率.

4، هماهنگی خوب وجود دارد. این طراحی استاندارد را تصویب می کند که به جوشکاری مکانیکی منجر می شود. بهبود بهره وری