صفحه اصلی > اخبار > محتوای
طبقه بندی تخته مدار چاپی
Apr 12, 2016

طبقه بندی براساس مدار هیئت مدیره PCB مدار چاپی: چاپ PCB مدار تقسیم تک، دو طرفه و چند لایه. تخته سه لا مشترک هیئت مدیره معمولا 4 یا 6 لایه پیچیده چند تا ده ها تن از لایه.

بخش هیئت مدیره PCB زیر سه نوع اصلی است:

تاشو تک پنل

تک پنل (تک-SidedBoards) در PCB یکی از اساسی ترین اجزا در طرف سیم مراکز طرف دیگر. چون سیم فقط در یک طرف رخ می دهد، این PCB تک نامیده می شود (یک طرفه). دلیل پنل تنها در طراحی خط وجود دارد بسیاری از محدودیت های شدید در (چون فقط یک طرف سیم کشی عبور نمی تواند مسیری که باید اطراف تنهایی)، بنابراین تنها مدار قبلی با استفاده از چنین تخته.