صفحه اصلی > اخبار > محتوای
تخته مدار چاپی
Apr 12, 2016

تخته مدار چاپی که به تخته مدار چاپی ارائه قطعات و اتصالات الکتریکی است. سابقه بیش از 100 سال از توسعه آن است و طراحی آن مزیت عمده این طرح استفاده مدار تا حد زیادی کاهش خطاهای موجود در سیم کشی و نصب افزايش سطح اتوماسيون و میزان کار است.