صفحه اصلی > اخبار > محتوای
اظهارنامه مجوز UL
Jul 13, 2018

به تازگی، متوجه شدیم که برخی از محصولات توسط شرکت ما تولید نمی شوند، اما بدون مجوز از آرم و علامت UL استفاده می کنیم.

 

در اینجا، شرکت ما به صورت رسمی اعلام می کند:

 

1) ما هر فروشنده را مجاز به انجام کسب و کار در خارج از کشور نیستیم . این یک تخطی از استفاده از اسناد مربوطه شرکت بدون مجوز مستقیم است.

 

2) ما اصالت و قانونی بودن محصولات تولید شده در خارج از کشور را بدون حروف مجوز تضمین نمی کنیم، همچنین ما مسئولیت اصالت و خدمات پس از فروش را نداریم. در عین حال، شرکت ما باید برای مسئولیت قانونی مطابق با قانون مورد بررسی قرار گیرد و برای خسارات ما ادعا شود.

 

این رکورد درست است.

001.png