گرد چراغ انجمن

گرد چراغ انجمن

نوع: دور boardfinal هیئت مدیره ضخامت: 1.6mmfinal مس ضخامت: 35umsolder ماسک رنگ: whitesilk صفحه نمایش رنگی: blackMin شد. خط width/space:1.0mm/0.8mmmin قطر سوراخ تمام شده: 1.0mmsurface فی

چت کن